Formy systemu

Formy ręczne – linia przekazu Lam Sai Winga:

 • Mui Fa Kuen 梅花拳 – forma “kwiatu śliwy”
 • Lau Gar Kuen 劉家拳 – forma “rodziny Lau”
 • Sap Tok Sau 十毒手 – forma “dziesięciu zabójczych technik”
 • Lau Gar Chiang lub Jeung 劉家掌 – “dłonie rodziny Lau”
 • Wu Tip Jeung 蝴蝶掌 – forma “dłoni motyla”

Formy ręczne – linia przekazu Tang Funga:

 • Mui Fa Kuen 梅花拳 – forma “kwiatu śliwy”
 • Fu Pao Kuen 虎豹拳 – forma “tygrysa i lamparta”
 • Wu Tik Kuen 蝴蝶拳 – forma “ciosu motyla”

Główne formy stylu – cztery filary:

 • Kung Chi Fok Fu Kuen 工字伏虎拳 – “ujarzmianie tygrysa za pomocą znaku gong”
 • Fu Hok Seung Ying Kuen 虎鶴雙形拳 – forma “tygrysa i żurawia”
 • Sap Ying Kuen 十形拳 – forma “dziesięciu przemian”
 • Tit Shin Kuen 鐵線拳 – forma “żelaznej liny”

Formy ręczne – linia Chiu Waia:

 • Yick Sau Kuen 益壽拳 – forma “zwiększająca długowieczność”

Formy z bronią:

 • Hou Chee Kwan Fat 猴子棍法 – forma “małpiego kija”
 • Bo Kwan – forma krótkiego kija
 • Lau Gar Kwan 劉家棍 – forma “kija rodziny Lau”
 • Ng Long Bai Qua Kwan Fat 五郎八卦棍法 – forma z długim kijem
 • Yue May Kwan Fat 魚尾棍法 – forma “metody walki długim kijem”
 • Ng Moon Mui Fa Ying Cheong 五門梅花缨鎗 – forma “kwiatu śliwy z włócznią”
 • Pack Qua Dan Dou 劈掛單刀 – forma z szablą
 • Han Yu Shan Dou 行月雙刀 – forma z nożami motylkowymi
 • Wu Dip Che Mo Dou 蝴蝶子母刀 – forma “matczynych noży motylkowych”
 • Sheung Bai Shou 雙匕首 – forma z dwoma sztyletami
 • Quan Lun Gim Fat 崑崙劍法 – forma “miecza z gór Kunlun”
 • Kwan Do/Chuen Chow Tsi Dou 關刀/春秋大刀 – forma “halabardy generała Guan”
 • Pu Dao Kuan – forma z lekką halabardą
 • Yew Gar Tai Pa 猺家大扒 – forma wideł tygrysich

Formy podwójne:

 • Kung Chi Fok Fu Kuen Deui Chuck 工字伏虎拳對拆 – forma pojedynkowa ręczna
 • Fu Hok Seung Ying Kuen Deui Chuck 虎鹤雙形拳對拆 – forma pojedynkowa ręczna
 • Hou Chee Kwan Deui Chuck 猴子棍對拆 – forma podwójna z krótkim kijem
 • Ng Long Bai Qua Kwan Deui Chuck 五郎八卦棍對拆 – forma podwójna z długim kijem
 • Shan Dou Toe Ying Cheong 雙刀對缨鎗 – noże motylkowe kontra włócznia
 • Sheung Bai Sau Toe Ying Cheong 雙匕首對缨鎗 – sztylety kontra włócznia
 • Dan Dou Toe Ying Cheong 單刀對缨鎗 – szabla kontra włócznia

MUI FA KUEN – Forma Kwiatu Śliwy 梅花拳

Jest to forma nauczana jako pierwsza w systemie, mimo swojej prostoty jest formą bardzo dojrzałą, wzmacniającą całe ciało oraz uczącą całościowego podejścia do technik systemu. Forma Kwiatu Śliwy jest wykonywana w czterech kierunkach, stąd analogia do cztero płatkowego kwiatu śliwy. Pomaga to uczniom przygotować się do walki w różnych płaszczyznach i uczy częstych zmian kierunku ataku. Większość technik to techniki podstawowe, lecz zarazem bardzo użyteczne w walce. Mui Fa Kuen uczy podstaw: uderzeń, kopnięć, bloków, uników, sposobu poruszania się w walce.

LAU GAR KUEN – Forma Rodziny Lau 劉家拳

Forma rodziny „Lau”. Początkowo był to styl rodzinny nauczany w zamkniętym kręgu rodziny Lau. Skrytość ta spowodowała bezpowrotną utratę wielu istotnych elementów tego systemu. Z czasem został wchłonięty przez system Hung Gar stając się jego integralna częścią. Na uwagę w formie Lau Gar Kuen zasługują zaawansowane techniki „oko feniksa” fong yang choi oraz techniki złamań „gum gao jin sao” znane jako „złote nożyce”. Techniki zawarte w tej formie są proste w zastosowaniu w walce, a stabilność pozycji w Lau Gar wzmacnia nogi.

WU TIP JEUNG / WU TIP KUEN – Forma Dłoni Motyla 蝴蝶掌

Jest to jedna z najładniejszych i najbardziej dynamicznych form Hung Gar. Zawiera przechwyty, wyrwania, jednoczesne podwójne uderzenia oraz nie występującą w innych formach technikę podcięć nożycowych. Jest to jednak forma krótka w porównaniu z innymi, zaawansowanymi formami tego systemu.

FU PAO KUEN – Tygrys Siłujący się z Lampartem 虎豹拳

Jest to forma oparta na technikach lamparta. Ukazującą jego szybkość, zwinność, wykorzystująca do uderzeń i bloków charakterystyczne dla technik lamparta ułożenie dłoni i sposób generowania siły w technikach. Forma ta jest jedną z form początkowych, przygotowującą do nauki najbardziej zawansowanych form Hung Gar. Techniki zawarte w tej formie wystepują w zaawansowanych formach, takich jak: Fu Hok Seung Ying Kuen i Sap Ying Kuen.

KUNG CHI FOK FU KUEN – Ujarzmianie tygrysa przy użyciu energii Chi 工字伏虎拳

Jest to najstarsza forma Hung Gar Kuen pochodząca z początku XVIII wieku. Znaki „fok fu” oznaczają ujarzmianie lub poskromienie tygrysa, natomiast znaki „KUNG” oznaczają znak mający kształt dużej litery I. Znak „kuen” oznacza pięść. Tak więc nazwa formy może być przetłumaczona jako „ujarzmianie tygrysa” według znaku kung przy użyciu energii Chi. Wykonanie formy odbywa się bowiem według schematu znaku „gong”. Kung Chi składa się z około 250 ruchów, z czego pewna ilość elementów powtarza się lub jest wykonywana symetrycznie. Jest to forma przeznaczona dla średniozaawansowanych uczniów, jednak należy zwrócić szczególną uwagę na prawidłowość wewnętrznych aspektów formy (nei gong). Prawidłowe, systematyczne wykonywanie tej formy wzmacnia pozycję, siłę uderzeń ćwiczącego jak i ogólny stan zdrowia. Kung Chi Fok Fu Kuen składa się z dwóch części Kung Chi i Fok Fu. Czasem części te są nauczane jako dwie osobne formy. Jest to spowodowane różnym tempem i różnym stopniem zaawansowania obu części formy. Kung Chi jest wolniejsza i bardziej statyczna, zawiera ona wiele elementów Chi Kung, których znajomość pojawia się dopiero w zaawansowanym etapie ćwiczeń. Fok Fu zawiera ćwiczenia silnych ofensywnych technik wykonywane w różnych strefach, jest wykonywana w szybszym tempie. Kung Chi Fok Fu Kuen zawiera wiele ciekawych technik. Istotnym elementem formy są techniki „mostów kiu sao” KUNG CHI nie jest tak popularna ani rozpowszechniona jak FU HOK SEUNG YING KUEN czy SAP YING KUEN. Formie tej poświęcony był jeden tom „trójksięgu” napisanego przez Lam Sai Wing’a.

FU HOK SEUNG YING KUEN – Forma Tygrysa i Żurawia 虎鶴雙形拳

Forma Tygrysa i Żurawia jest jedną z najsłynniejszych form Hung Gar. Podobnie jak Kung Chi, Fu Hok Seung Ying Kuen zawiera również wiele elementów Chi Kung połączonych ze specyficznymi dźwiękami, które wzmacniają odpowiednie organy wewnętrzne ćwiczącego oraz zwiększają siłę wykonywanej techniki. Fu Hok Seung Ying Kuen jest zaawansowaną formą systemu Hung Gar, techniki i kombinacje w niej zawarte stanowią esencję koncepcji walki tego systemu. Silne uderzenia, stabilne poruszanie się oraz szybkie zmiany kierunku i tempa to podstawowe atrybuty formy. Zawiera ona techniki walki we wszystkich trzech dystansach. Fu Hok Seung Ying Kuen poświęcony był jeden tom trójksięgu Lam Sai Wing’a.

TIT SHIN KUEN – Forma żelaznej liny 鐵線拳

Forma ta nauczana jest jako ostatnia, będąc kwintesencją i podsumowaniem systemu. Forma ta w znaczący sposób różni się od innych form systemu. Nacisk kładziony jest tu na oddychanie, emocje, charakterystyczne okrzyki. Dzieki temu możemy kontrolować przepływu Chi oraz doskonalić techniki 12 mostów – 12 Kiu Sau. Jednym z najważniejszych elementów przy wykonywaniu formy są prawidłowe okrzyki i sposób oddychania. Każdy okrzyk (dźwięk) związany jest z jednym z pięciu elementów, a co za tym idzie z organami wewnętrznymi Yin i Yang należącymi do tego elementu. Dlatego bardzo ważne jest wykonywanie prawidłowych okrzyków przy odpowiednich technikach w formie. Tit Shin Kuen jest doskonałym treningiem 12 Kiu Sau jak również ma zbawienny wpływ na zdrowie ćwiczącego. Zwiększa witalność i poprawia funkcjonowanie narządów wewnętrznych. Nazwa „Żelazna / Stalowa Lina” wynika z charakteru formy twardej jak żelazo a jednocześnie giętkiej jak lina. Leung Kwan uważany za niedoścignionego Mistrza tej formy wielokrotnie dawał przykłady niezwykłej siły i odporności będącej wynikiem ćwiczenia Tit Shin. Zyskał on przydomek Tit Kiu Sam, co oznaczało Żelazny Most Numer Trzy. Tit Shin Kuen opisał w swym opracowaniu również Mistrz Lam Sai Wing.

* informacje pochodzą ze strony hunggar.pl